Przetarg pisemny – konkurs ofert na używanie w drodze zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku  przy ul. Srebrnej 10 w Cieszynie.

7 października 2022

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. ogłasza przetarg pisemny – konkurs ofert, ograniczony do prowadzenia w lokalu cichej, nieuciążliwej dla mieszkańców, działalności gospodarczej, na używanie w drodze zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku  przy ul. Srebrnej 10 w Cieszynie.

Lokal użytkowy położony jest na parterze budynku, składa się z 3 pomieszczeń wraz z przynależnościami o łącznej powierzchni 32.84 m2 .

Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, wc oraz centralne ogrzewanie (etażowe).

Budynek przy ul. Srebrna nr 10 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

Lokal zostanie udostępniony w celu zapoznania się z jego stanem technicznym w dniu 18 października 2022 roku (wtorek) o godz. 10:00.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą składać dokumenty do dnia 24 października 2022 roku (poniedziałek) do godz. 14:00 poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta bądź na barierce przy schodach wejściowych do Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o., ul. Liburnia nr 2 a, bądź listownie, w zamkniętych kopertach z adnotacją „Przetarg na lokal użytkowy przy ul. Srebrnej nr 10 w Cieszynie” (liczy się data stempla pocztowego).

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 25 października 2022 roku (wtorek) o godz. 12:00 w siedzibie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu poniżej oraz na stronie BIP


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej