Przetarg pisemny – konkurs ofert, nieograniczony, na najem lokalu usługowego przy ul. Sejmowej 2 w Cieszynie

15 czerwca 2022

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. ogłasza przetarg pisemny – konkurs ofert, nieograniczony do prowadzenia w lokalu dowolnej działalności gospodarczej - preferowana branża gastronomiczna, na używanie w drodze zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Sejmowej 2 w Cieszynie.

Lokal użytkowy położony jest na parterze budynku, składa się z 9 pomieszczeń wraz z przynależnościami o łącznej powierzchni 108.37 m2 .

Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i centralne ogrzewanie.

W lokalu znajduje się bankomat.

Lokal zostanie udostępniony w celu zapoznania się z jego stanem technicznym w dniu 24 czerwca 2022 roku (piątek) o godz. 10:00.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą składać dokumenty do dnia 4 lipca 2022 roku (poniedziałek) do godz. 14:00 poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta bądź na barierce przy schodach wejściowych do Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o., ul. Liburnia nr 2 a, bądź listownie, w zamkniętych kopertach z adnotacją „Przetarg na lokal użytkowy przy ul. Sejmowej nr 2 w Cieszynie” ( liczy się data stempla pocztowego ).

Stawka minimalna: 40,00 zł za 1m2 plus VAT ( czterdzieści złotych 00/100 ).

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 6 lipca 2022 roku (środa) o godz. 12:00 w siedzibie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi przetargu w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej oraz na stronie BIP.

Załączniki:


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej