Szanowni Mieszkańcy

17 marca 2022

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 23 ust. 2 Uchwały NR XXXIX/393/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, rozpoczynamy od 1 marca 2020 roku deratyzację w budynkach komunalnych.

W związku z powyższym w korytarzach na poziomie piwnic zostaną wyłożone trutki na gryzonie.

Akcja deratyzacji będzie trwała do 31 marca bieżącego roku.

Prezes Zarządu

Zakładu Budynków Miejskich

w Cieszynie Spółka z o.o.

mgr Elżbieta Domagała


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej