Szanowni Państwo

17 marca 2022

Zgodnie z umową najmu stawki czynszu za najem lokali użytkowych zostały podniesione o wskaźnik inflacji tj. o 3,2% - co wynika ze wzrostu cen w gospodarce i skutkuje wobec wszystkich podmiotów.

Chciałabym jednak podkreślić, że uwzględniając trudną sytuację przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w komunalnych lokalach użytkowych spowodowaną wyjątkową sytuacją gospodarczą oraz prowadzonymi robotami związanymi z realizacją projektu rewitalizacji ulicy Głębokiej pod nazwą „ Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” możliwe jest skorzystanie z obniżki stawki czynszu za najem lokali użytkowych na podstawie:

- uchwały nr 57/2020 z dnia 16 września 2020 roku w sprawie dodatkowych uregulowań w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność gminy Cieszyn związanych z rewitalizacją ulicy Głębokiej pod nazwą „ Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”.

- uchwały nr 65/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców będących najemcami lokali użytkowych wynajmowanych od Zakładu Budynków Miejskich
Sp. z o.o. w związku z epidemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 – dot. przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną.

- uchwały nr 19/2019 z dnia 15 lutego 2019 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu udzielania obniżek na stawki czynszu w ramach pomocy de minimis za najem lokali użytkowych wynajmowanych przez Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z .o. o,

Przedsiębiorcy mogą korzystać ze wszystkich Uchwał.

Uchwały wraz z załącznikami opublikowane są na stronie internetowej Spółki: zbm.cieszyn.pl.

Pozwalam sobie zwrócić Państwa uwagę, że pomoc ta udzielana jest na Państwa wniosek.

Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z Główną Księgową Spółki Panią Moniką Bajda-Stojanovska nr tel. 33 851 33 66.

Oczywiście ja również jestem do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem

Elżbieta Domagała

Prezes Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej