UL. ZAMKOWA 18, CIESZYN

9 marca 2022
Kamienica na ul. Zamkowej

Narożny budynek 2 piętrowy o półkolistym narożniku, zlokalizowany jest przy ul. Zamkowej i Michejdy, dłuższą elewacją przylegający do trójkątnego placyku jakim w tej części jest ul. Zamkowa rozszerzająca się się w kierunku ul. Michejdy. Kształt tego placu nawiązuje do przebiegu murów miejskich oraz miejskiej Bramy Frysztackiej, która tutaj się znajdowała. Brama zbudowana była w kształcie półbarbakanu, którego kształt uzasadnia poszerzenie ulicy na tym odcinku. Ulica Zamkowa była głównym traktem prowadzącym od mostu na Olzie, przez Bramę Wodną i Bramę Frysztacką do Frysztatu /obecnie część Karwiny/. Mimo braku materiałów archiwalnych, które pozwoliłyby budynek dokładnie wydatować można stwierdzić, że powstał on w okresie około 1910 roku, o czym świadczy kompozycja bryły i zastosowania form secesyjnych w dekoracji fasad.

Obecny budynek mieści lokale handlowe na parterze oraz mieszkania na piętrze. Parter budynku dzielą rytmicznie wysokie otwory okienne i drzwiowe sklepów, rozdzielone filarami o kamiennych, kwadratowych boniach. W otworach zamontowana jest drewniana stolarka witryn sklepowych, nawiązujących we współczesny sposób do form historycznych, znanych z licznych materiałów ikonograficznych. Płaską i długą elewację od strony ul. Zamkowej podzielono na lekko cofniętą część prawą, centralną oraz półkolisty narożnik. Jednoosiowa, prawa część fasady pokryta jest płaskim listwowaniem, na 1 piętrze szerszym i drobniejszym na piętrze 2. Listwowania te rozdziela poziomy pas gładkiego tynku. W fasadzie osadzone są okna trójskrzydłowe, z dzielonym naświetlem. Pięcioosiowa część centralna, na 1 piętrze dekorowana jest podobnie szeroki listrowaniem. Górna część elewacji tynkowana jest na płasko i ozdobiona kwadratowymi i prostokątnymi ramkami ujętymi w kwiatowe girlandy. Pod gzymsem koronującym znajduje się płaska dekoracja utworzona z profilowanych, stojących prostokątów. Elewację prują okna dwu i trzyskrzydłowe z naświetlem. Półokrągły narożnik na 1 piętrze otoczony jest półokrągłym balkonem o metaloplastyce z epoki. Na balkon prowadzą szerokie trójdzielne drzwi, nad nimi rząd dekoracyjnych niby wsporników o formie prostej belki, wykonanych ze sztucznego kamienia. W górnej części 1 piętra znajduje się szeroki, zdwojony płaski gzyms a nad nim sztukatorskie dekoracje w postaci masywnych girland układających się w kształt wąskiego prostokąta. W gładki tynk wtopiony został rząd kwadratowych, oksydujących płytek ceramicznych. 2 piętro zdobione jest wąskim listwowaniem i przeprute jest trójdzielnym oknem o stolarce okna balkonowego, zaś całość wieńczy wydatny gzyms koronujący. Cały budynek kryty dachami dwuspadowymi. Elewacja boczna od ul. Michejdy zakomponowana jako dwu i jednoosiowa o identycznej kompozycji i dekoracji jak od ul. Zamkowej. Jedynie parter tej elewacji stanowi ściana gładka pokryta okładziną kamienną i przepruta 3 otworami okiennymi.

opracowała mgr Irena Kwaśny


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej