uporządkowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulic Sikorskiego – Towarowa

9 grudnia 2022

Przy ulicy Sikorskiego 3a znajdował się do niedawna budynek – barak socjalny. Z powodu niskiego standardu obiektu oraz złego stanu technicznego podjęta została decyzja o wyburzeniu obiektu. Decyzję o rozbiórce przyspieszył pożar części budynku, który miał miejsce w lipcu 2022 roku, a przyczynił się do niego także sposób i charakter jego użytkowania. Prace rozbiórkowe zostały wykonane staraniem i na koszt Spółki w okresie wrzesień-październik 2022 roku. Zwolniona działka została oddana na potrzeby Gminy Cieszyn.


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej