Zasady stosowane przy rozdziale mieszkań

18 marca 2022

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że rozdział mieszkań następuje z zachowaniem poniższych zasad:

1) kolejności wynikającej z listy osób oczekujących:

- na lokale socjalne,

- na lokale na czas nieoznaczony,

- zamian,

2) struktury rodziny odpowiednio do powierzchni lokalu podlegającego rozdziałowi,

3) dochodu w rodzinie w odniesieniu do kosztów utrzymania rozdzielanego lokalu - ocena możliwości utrzymania lokalu o wyższym standardzie,

4) zaleceń lekarskich dotyczących niepełnosprawności, stanu zdrowia (decydują dokumenty w aktach wnioskodawcy na dzień przedstawienia propozycji najmu lokalu).

Jednocześnie informujemy, że odmowa zaakceptowania złożonej oferty najmu za każdym razem istotnie narusza zasady współżycia społecznego, gdyż oznacza niezasadne pozbawienie innych osób znajdujących się na dalszych pozycjach listy niezwłocznego zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych. Przypominamy zatem, że dwukrotna odmowa objęcia zaproponowanego lokalu niezależnie od przyczyny takiej odmowy spowoduje automatyczne skreślenie z listy osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego.


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej