Instrukcja użytkowania pieców kaflowych i trzonów kuchennych

24 stycznia 2024
Zarządzeniem wewnętrznym Prezesa Zakładu Budynków w Cieszynie Spółka z o.o. wprowadzona została "Instrukcja użytkowania pieców kaflowych i trzonów kuchennych" obowiązująca najemców lokali w mieszkaniowym zasobie Gminy Cieszyn. Instrukcja-uzytkowania-pieca-kafkowego

Instrukcja użytkowania urządzeń gazowych

24 stycznia 2024
Zarządzeniem wewnętrznym Prezesa Zakładu Budynków w Cieszynie Spółka z o.o. wprowadzona została "Instrukcja użytkowania urządzeń gazowych" obowiązująca najemców lokali w mieszkaniowym zasobie Gminy Cieszyn Instrukcja

Oświadczenie o wytwarzaniu odpadów komunalnych w lokalu mieszkalnym

26 października 2023
Druk oświadczenia

Zarządzenie wewnętrzne nr 8/2023 Prezesa Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia regulaminów stanowiących integralną część umowy najmu lokali mieszkalnych

30 maja 2023
Zarządzenie wewnętrzne nr 8/2023 Regulamin rozliczania ciepła w budynkach stanowiących własność Gminy Cieszyn Regulamin rozliczania ciepła w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn

28 kwietnia 2023
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn Zaświadczenie do ZUS Oświadczenie o zamieszkiwaniu w Cieszynie Zaświadczenie o dochodach

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn – mieszkania do remontu

28 kwietnia 2023
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego Zaświadczenie o dochodach
  • 1
  • 2

Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej