Info - prawa strona

Zakład Budynków Miejskich
w Cieszynie Sp. z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Liburnia 2a
 
tel. 33 852 25 60
fax  33 851 33 63
 
e-mail sekretariat@zbm.cieszyn.pl
 
Dział Gospodarki Budynkami
tel. 33 851 18 86
 
Dział Administracji i Eksploatacji Budynków
ul. Głęboka 13
tel. 33 852 08 43, 33 852 02 23
fax 33 851 33 70
 
telefon awaryjny
663 856 000
 

 

 

INTERNETOWA REZERWACJA TERMINÓW

Witamy na stronie Zakładu Budynków Miejskich
w Cieszynie spółka z o.o.

 

Informacja w języku migowym - proszę kliknąć w obrazek

 

 Uprzejmie informujemy, iż od poniedziałku 13 lipca 2020 roku przy siedzibie ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. zostało uruchomione Biuro Obsługi Klienta (budynek obok parkingu). Zgodnie z sugestiami naszych mieszkańców, Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 i daje możliwość osobistego załatwiania spraw przez naszych klientów, mieszkańców i przedsiębiorców. Osoby, które nie mają możliwości załatwienia swojej sprawy w tych godzinach , prosimy o kontakt z sekretariatem pod numerem telefonu 33 85-22-560, gdzie zostanie ustalony dogodny dla Państwa termin.

 

Biuro przystosowane jest również do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami tj. osób niepełnosprawnych ruchowo oraz niedosłyszących i głuchych - zapewniamy obsługę w języku migowym. Biuro przystosowane jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, a także istnieje możliwość załatwiania spraw bezpośrednio z samochodu z wykorzystaniem specjalnie wydzielonego do tego celu miejsca postojowego zlokalizowanego bezpośrednio przy Biurze Obsługi Klienta. W dalszej kolejności planujemy rozszerzenie możliwości obsługi osób z innymi szczególnymi potrzebami, w tym osób niedowidzących i niewidzących.

 

W budynku BOK-u umieszczona jest tablica elektroniczna zawierająca wszystkie informacje publikowane przez spółkę na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych. Nasz klient może obsłużyć tablicę samodzielnie, aby dowiedzieć się m in. o kolejności na liście oczekujących, o przydziałach lokali mieszkalnych, o przeprowadzanych przez spółkę przetargach i ich wynikach.

 

W celu dalszego ułatwienia kontaktu z naszymi klientami trwają prace nad uruchomieniem internetowego terminarza, który pozwoli na umawianie się w Biurze Obsługi Klienta w konkretnych sprawach z merytorycznymi pracownikami i w dogodnym dla klienta terminie.

 

Niezależnie od tych działań zachęcamy Państwa do korzystania z dotychczas funkcjonujących form załatwiania spraw drogą elektroniczną, mailowo oraz poprzez platformę e-puap, w związku z przedłużającym się stanem epidemiologicznym i koniecznością zachowania szczególnych zasad.

 

Ponadto zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej naszej firmy.

  

 

 

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y

 

 

 

 

 
 • O G Ł O S Z E N I E

  Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. przypomina mieszkańcom, że w razie stwierdzenia przebywania w budynku lub jego otoczeniu osób bezdomnych, należy o tym fakcie poinformować odpowiednie Służby Mundurowe oraz MOPS.

   

  TELEFONY INTERWENCYJNE:

  POLICJA 997

  STRAŻ MIEJSKA 986

  SŁUŻBY RATOWNICZE 112

  MOPS – pomoc bezdomnym 533 307 132


  Dowiedz się więcej
 • SZANOWNI MIESZKAŃCY

   

  Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapozanie się z poniższą informacją dotyczącą narastających problemów niewłaściwego gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości będących w naszym administrowaniu. Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. zorganizował spotkanie z przedstawicielami firmy sprzątającej budynki oraz wywożącej odpady, aby wspólnie podjąć działania zmierzające do poprawy zaistniałej sytuacji.

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi ustaleniami.


  Dowiedz się więcej
 • UWAGA NA OSZUSTÓW !!!

   

  Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. informuje:


  w związku z pojawieniem się w budynkach komunalnych osób oferujących
  montaż lub wymianę domofonu informujemy, iż


   nie prowadzimy współpracy z żadną firmą zajmującą się wymianą/montażem domofonów

  w mieszkaniach komunalnych przy jakimkolwiek udziale finansowym najemców.
   

  Wszelkie próby wyłudzenia z tego tytułu opłat lub zaliczek prosimy zgłaszać Policji.


  Dowiedz się więcej
 • K o m u n i k a t

   U W A G A   ! ! !

  Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

  przypomina o konieczności wymiany baterii w czujnikach tlenku węgla.

  Sprawny czujnik uchroni przed zatruciem tlenkiem węgla.

  (Warunki pogodowe związane m.in. ze spadkami ciśnienia atmosferycznego, niedogrzaniem pomieszczeń, nieprawidłową cyrkulacją powietrza, wadliwym działaniem urządzeń zwiększają zagrożenie zatrucia czadem).

   

  Najemco, zadbaj o swoje bezpieczeństwo!!!


  Dowiedz się więcej
 • Informacja o czujnikach tlenku węgla

  Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o. o. zwraca się z prośbą do mieszkańców lokali komunalnych o przypomnienie sobie zasad eksploatacji czujników tlenku węgla oraz informacji na temat prawidłowej wentylacji w mieszkaniach. Z tematami tymi można się zapoznać na stronie internetowej ZBM.


  Dowiedz się więcej