Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

11 marca 2022

Platforma E-BOK to nowoczesne narzędzie pozwalające na obustronną komunikację pomiędzy mieszkańcem a Zarządcą Nieruchomości. Ta internetowa platforma umożliwia zalogowanie się na swoje konto z dowolnego miejsca o dowolnej porze.

Najważniejsze atuty platformy e-BOK to:

  • Pogląd stanu rozrachunków

Właściciel otrzymuje pełny dostęp do stanu swojej kartoteki. Może przeglądać informacje o powstałych naliczeniach, wpłatach, saldzie. Dodatkowym atutem jest możliwość jednokrotnego logowania umożliwiającego wgląd we wszystkie zasiedlane przez niego lokale.

  • Wydruk naliczenia

Istnieje możliwość wydrukowania dokumentu naliczeniowego.

  • Zgłaszanie awarii, usterek

Każdy mieszkaniec może zgłaszać drogą elektroniczną informację o awariach i usterkach dotyczących nieruchomości czy osiedla. Taka informacja trafia na konto Zarządcy oraz do modułu Administrator, gdzie podlega dalszej analizie.

  • Przesyłanie stanów liczników

Umożliwia samodzielne przesyłanie stanów liczników.

  • Informacja o zmianie adresu korespondencyjnego, ilości osób

Właściciel ma możliwość aktualizacji swoich danych bez konieczności osobistej wizyty Zarządcy. Opcja ta usprawnia szybkość przekazywanych informacji.

  • Przeglądanie komunikatów od Zarządcy

W jednym miejscu zebrane są wszystkie komunikaty udostępniane przez Zarządcę. Zapewnia to przejrzystość wymiany informacji, łatwy dostęp do danych oraz wgląd do historii.

  • Głosowanie nad uchwałami

Dzięki głosowaniu nad uchwałami przez internet proces ten staje się szybszy oraz bardziej efektywny.

  • Wysyłanie komunikatów PWI, e-mail, SMS

Zarządca ma możliwość wielotorowej komunikacji z mieszkańcami dzięki wysyłce personalizowanych komunikatów poprzez platformę e-BOK oraz e-mail.


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej