OGŁOSZENIE

13 października 2023
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. informuje mieszkańców, że w razie stwierdzenia przebywania w budynku lub jego otoczeniu osób nieuprawnionych należy o tym fakcie poinformować odpowiednie służby miejskie. TELEFONY INTERWENCYJNE: STRAŻ MIEJSKA 986 POLICJA 997 MOPS – pomoc bezdomnym 533 307 132 lub 33 4794925 w godz. 7:00 – 15:30

Czujnik tlenku węgla

11 października 2023
Przypominamy o konieczności sprawdzania czujników tlenku węgla zgodnie z instrukcją! Regularne sprawdzanie czujników tlenku węgla Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. przypomina Najemcom komunalnych lokali mieszkalnych, w których zamontowano czujniki tlenku węgla o konieczności sprawdzenia czujników zgodnie z instrukcją . Przeprowadzenie testu urządzenia Tryb testowy. Nacisnąć na przycisk TEST do momentu usłyszenia pojedynczego sygnału i zapalenia się czerwonej kontrolki. Powtarzać co tydzień. Tryb czuwania. W pozycji czuwania, czerwona kontrolka miga co 40 s...

Wentylacja w lokalach mieszkalnych

11 października 2023
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.Zakład Kominiarski B. KarasińskiZakład Kominiarski K. KoniecznyWENTYLACJA W LOKALACH MIESZKALNYCHCO TO JEST, JAK DZIAŁAZAGROŻENIAINSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA LOKALU 1. Co to jest wentylacja i jak działa. We wszystkich lokalach mieszkalnych zastosowany jest jeden typ wentylacji i jest to wentylacja grawitacyjna. Wentylacja taka działa w sposób naturalny wykorzystując różnicę ciężaru powietrza. Ciepłe powietrze w lokalu mieszkalnym jest lżejsze od powietrza na zewnątrz i unosi się do góry. Powietrze wypływając przez komin wentylacyj...

Czujnik tlenku węgla – test urządzenia

9 października 2023
Przeprowadzenie testu urządzenia Tryb testowy. Nacisnąć na przycisk TEST do momentu usłyszenia pojedynczego sygnału i zapalenia się czerwonej kontrolki. Powtarzać co tydzień. Tryb czuwania. W pozycji czuwania, czerwona kontrolka miga co 40 sekund, wskazując poprawne funkcjonowanie czujnika. Tryb alarmowy. Jeżeli czujnik wyczuje zbyt dużą koncentrację CO, czerwona kontrolka zapali się i usłyszymy dźwięk syreny. Jeśli przyciśniemy na przycisk TEST syrena uciszy się na 4 minuty i włączy ponownie do momentu aż stężenie CO powróci do normy. Ochrona. Obwód jest testowany systematyczn...

Informacja o czujnikach tlenku węgla

9 października 2023
Pomimo dodatkowych działań prewencyjnych prowadzonych przez Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o. o., polegających między innymi na wyposażaniu komunalnych lokali mieszkalnych w czujniki tlenku, węgla wykonywaniu dodatkowych nawiewów do mieszkań oraz montażu nawiewników okiennych, nadal zdarzają się wypadki zatrucia. Niestety ich przyczyną jest głównie nieprawidłowa eksploatacja mieszkań oraz brak dbałości o urządzenia mające Państwu zapewnić bezpieczeństwo ( zdemontowane czujniki, brak baterii w czujnikach, zaklejanie wylotów wentylacji ). W związku z powyższym Zakład Budynków ...

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZBM W CIESZYNIE SP. Z O.O. ZA 2022 ROK

20 czerwca 2023
SPRAWOZDANIE OPISOWE Wybrane realizacje inwestycji i remontów - cz. 1 Wybrane realizacje inwestycji i remontów - cz. 2 Rachunek zyskow i strat 2022

Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej