Przetarg pisemny, konkurs ofert – lokal użytkowy przy ul. Zamkowej 18 w Cieszynie

17 maja 2024
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o . ogłasza przetarg pisemny – konkurs ofert, ograniczony do prowadzenia w lokalu użytkowym położonym w Cieszynie przy ul. Zamkowej nr 18 działalności gastronomicznej, jako realizacji koncepcji projektu „Opowieści z mchu i paproci”. OPIS LOKALU Adres, pow. lokalu [m2]ul. Zamkowa 18 w Cieszynie,pow. 82,6 m2 (9 pomieszczeń)Rodzaj budynkumieszkalno- usługowyBudynek w wykazie lub rejestrze budynkówBudynek znajduje się w historycznym układzie urbanistycznym wpisanym do Rejestru Zabytków (A/317/2008) oraz w gminnej ewidencji zabytków.Lokaliz...

Wykaz wolnych lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

8 maja 2024
Wykaz z dnia 8 maja 2024 roku

Instrukcja użytkowania urządzeń gazowych

24 stycznia 2024
Zarządzeniem wewnętrznym Prezesa Zakładu Budynków w Cieszynie Spółka z o.o. wprowadzona została "Instrukcja użytkowania urządzeń gazowych" obowiązująca najemców lokali w mieszkaniowym zasobie Gminy Cieszyn Instrukcja

Wykaz średnich stawek czynszu w lokalach użytkowych

22 stycznia 2024
Wykaz średnich stawek - 22 stycznia 2024 r

Oświadczenie o wytwarzaniu odpadów komunalnych w lokalu użytkowym

26 października 2023
Oświadczenie Najemcy lokalu użytkowego w zasobach Gminy Cieszyn użytkowanych przez Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. o wytwarzaniu odpadów komunalnych w lokalu użytkowym Druk oświadczenia

Wzór umowy najmu lokalu użytkowego

28 kwietnia 2023
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego Załącznik nr 3 do umowy najmu
  • 1
  • 2

Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej