Oświadczenie o wytwarzaniu odpadów komunalnych w lokalu mieszkalnym

26 października 2023
Druk oświadczenia

Zarządzenie wewnętrzne nr 8/2023 Prezesa Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia regulaminów stanowiących integralną część umowy najmu lokali mieszkalnych

30 maja 2023
Zarządzenie wewnętrzne nr 8/2023 Regulamin rozliczania ciepła w budynkach stanowiących własność Gminy Cieszyn Regulamin rozliczania ciepła w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn

28 kwietnia 2023
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn Zaświadczenie do ZUS Oświadczenie o zamieszkiwaniu w Cieszynie Zaświadczenie o dochodach

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn – mieszkania do remontu

28 kwietnia 2023
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego Zaświadczenie o dochodach

Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn

28 kwietnia 2023
Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn Zaświadczenie o dochodach

Wniosek o ponowne zawarcie umowy

28 kwietnia 2023
Wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu socjalnego na zajmowany lokal
  • 1
  • 2

Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej