Info - prawa strona

Zakład Budynków Miejskich
w Cieszynie Sp. z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Liburnia 2a
 
tel. 33 852 25 60
fax  33 851 33 63
 
e-mail sekretariat@zbm.cieszyn.pl
 
Dział Gospodarki Lokalami
tel. 33 851 18 86
 
ADM nr 1
ul. Głęboka 13
tel. 33 852 08 43
fax 33 851 33 70
 
ADM nr 2
ul. Tysiąclecia 9
tel. 33 852 02 23
fax 33 851 33 68
 
telefon awaryjny
663 856 000
 
 

Witamy na stronie Zakładu Budynków Miejskich
w Cieszynie spółka z o.o.

Uprzejmie informujemy, iż od poniedziałku 13 lipca 2020 roku przy siedzibie ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. zostało uruchomione Biuro Obsługi Klienta (budynek obok parkingu). Zgodnie z sugestiami naszych mieszkańców, Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 i daje możliwość osobistego załatwiania spraw przez naszych klientów, mieszkańców i przedsiębiorców. Osoby, które nie mają możliwości załatwienia swojej sprawy w tych godzinach , prosimy o kontakt z sekretariatem pod numerem telefonu 33 85-22-560, gdzie zostanie ustalony dogodny dla Państwa termin.

 

Biuro przystosowane jest również do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami tj. osób niepełnosprawnych ruchowo oraz niedosłyszących i głuchych - zapewniamy obsługę w języku migowym. Biuro przystosowane jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, a także istnieje możliwość załatwiania spraw bezpośrednio z samochodu z wykorzystaniem specjalnie wydzielonego do tego celu miejsca postojowego zlokalizowanego bezpośrednio przy Biurze Obsługi Klienta. W dalszej kolejności planujemy rozszerzenie możliwości obsługi osób z innymi szczególnymi potrzebami, w tym osób niedowidzących i niewidzących.

 

W budynku BOK-u umieszczona jest tablica elektroniczna zawierająca wszystkie informacje publikowane przez spółkę na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych. Nasz klient może obsłużyć tablicę samodzielnie, aby dowiedzieć się m in. o kolejności na liście oczekujących, o przydziałach lokali mieszkalnych, o przeprowadzanych przez spółkę przetargach i ich wynikach.

 

W celu dalszego ułatwienia kontaktu z naszymi klientami trwają prace nad uruchomieniem internetowego terminarza, który pozwoli na umawianie się w Biurze Obsługi Klienta w konkretnych sprawach z merytorycznymi pracownikami i w dogodnym dla klienta terminie.

 

Niezależnie od tych działań zachęcamy Państwa do korzystania z dotychczas funkcjonujących form załatwiania spraw drogą elektroniczną, mailowo oraz poprzez platformę e-puap, w związku z przedłużającym się stanem epidemiologicznym i koniecznością zachowania szczególnych zasad.

 

Ponadto zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej naszej firmy.

  

 

 

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y

 

 

 

 

 
 • Uwaga - Przerwa w dostawie ciepłej wody w dniu 14 sierpnia 2020 roku

  Szanowni Państwo

  Zgodnie z otrzymaną informacją z Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o.o.  informujemy mieszkańców, że w dniu 14 sierpnia 2020 roku od godz. 7:00 do godz. 20:00 z przyczyn remontowych nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody i wody technologicznej.

  Bliższych informacji nt wznowienia dostaw ciepła będzie można uzyskać pod nr tel 993.


  Dowiedz się więcej
 • Informacja dla przedsiebiorców prowadzących sklepy i działalność usługową

  Informacja dla przedsiebiorców prowadzących sklepy i działalność usługową w Śródmieściu Cieszyna


  Dowiedz się więcej
 • Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami w czasie trwania epidemii

  Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołana przez niego chorobę COVID-19 ( w czasie trwania pandemii/epidemii)


  Dowiedz się więcej
 • Wsparcie dla przedsiębiorców będących najemcami lokali użytkowych

   Uchwała nr 26/2020 Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z dnia 2 kwietnia 2020 roku

  w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców będących najemcami lokali użytkowych wynajmowanych od Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. w związku z epidemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 oraz przesunięcia terminów płacenia czynszów.

   


  Dowiedz się więcej
 • Komunikat - Zmiany w funkcjonowaniu ZBM w Cieszynie Sp. z o.o.

  W trosce o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa, zarówno dla mieszkańców jaki pracowników Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o., wprowadzono kolejne ograniczenie.

   

  Drzwi do Spółki zostały zamknięte, natomiast na barierce przy schodach zamontowano skrzynkę pocztową, do której można wrzucać korespondencję.

  Większość spraw realizowana jest poprzez kontakt mailowy i telefoniczny. Możliwa jest także korespondencja poprzez ePUAP.


   

  Kontakt telefoniczny  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00:

   

  Sekretariat ZBM 33 85 22 560

   

  ADM-1 33 85 13 370

   

  ADM-2 33 85 13 368


  Awarie po godzinie 15.00 oraz w sobotę i niedzielę można zgłaszać pod numerem telefonu 663 856 000.

   

   

  Prezes Zarządu
  Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.
  Elżbieta Domagała

  Dowiedz się więcej