Info - prawa strona

Zakład Budynków Miejskich
w Cieszynie Sp. z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Liburnia 2a
 
tel. 33 852 25 60
fax  33 851 33 63
 
e-mail sekretariat@zbm.cieszyn.pl
 
Dział Gospodarki Lokalami
tel. 33 851 18 86
 
ADM nr 1
ul. Głęboka 13
tel. 33 852 08 43
fax 33 851 33 70
 
ADM nr 2
ul. Tysiąclecia 9
tel. 33 852 02 23
fax 33 851 33 68
 
telefon awaryjny
663 856 000
 

Witamy na stronie Zakładu Budynków Miejskich
w Cieszynie spółka z o.o.

 

Została ona stworzona z myślą o naszych najemcach lokali mieszkalnych i użytkowych - aktualnych i przyszłych, jak również dla firm zainteresowanych współpracą z nami.

 

Na stronie publikujemy infromacje, które mogą być Państwu pomocne w sprawach dotyczących przedmiotu działania naszego zakładu.

 

 

 

Ponadto zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej naszej firmy.

 

 

 

 

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y

 
 • INFORMACJA DO WSZYSTKICH ZARZĄDCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI - OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY

   

  Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. uprzejmie przypomina, że przepisy art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane nakładają na właściciela lub zarządcę obowiązek poddawania obiektów budowlanych następującym rodzajom kontroli ich stanu technicznego:

  kontrolom okresowym wykonywanym co najmniej raz na rok (tzw. przeglądy roczne) obejmującym

  - elementy budynku, budowle i instalacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

  - instalacje gazowe,

  - przewody kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne),

  kontrolom okresowym wykonywanym co najmniej raz na pięć lat (tzw. przeglądy pięcioletnie) obejmującym

  - stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

  - badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej,

  kontrolom okresowym wykonywanym co najmniej dwa razy w roku dla określonych obiektów wielkopowierzchniowych (tzw. przeglądy półroczne)

  kontrolom bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,

  kontrolom stanu technicznego kotłów,

  kontrolom urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji wykonywanych co najmniej raz na pięć lat,

  jednorazowej kontroli instalacji grzewczej z kotłem.

   

  Kontrole opisane wyżej mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.


  Dowiedz się więcej
 • Informacja w sprawie wpowadzenia zmian opłat za media od dnia 1 kwietnia 2019 roku

  Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzeniem Uchwałami nr V/49/19 oraz V/50/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 lutego 2019 roku nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i za pojemnik o okreslonej pojemności, zmiana opłat za media (woda, ścieki i odpady komunalne) dla najemców lokali komunalnych zostanie wprowadzona od dnia 1 kwietnia 2019 roku.


  Dowiedz się więcej
 • Prośba do Mieszkańców odnośnie zgłaszania potrzeb w zakresie remontów w branży zduńskiej

  Szybkie zgłaszanie potrzeby remontowej usprawni wykonanie wszystkich niezbędnych prac przed następnym sezonem grzewczym


  Dowiedz się więcej
 • Aby wentylacja działała poprawnie

  Drodzy Mieszkańcy, w trosce o Wasze zdrowie i życie wzywamy do przestrzegania warunków zapewniających bezpieczną eksploatację lokalu.

  Aby wentylacja działała poprawnie, należy...
   


  Dowiedz się więcej