Czujnik tlenku węgla

11 października 2023

Przypominamy o konieczności sprawdzania czujników tlenku węgla zgodnie z instrukcją!

Regularne sprawdzanie czujników tlenku węgla

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. przypomina Najemcom komunalnych lokali mieszkalnych, w których zamontowano czujniki tlenku węgla o konieczności sprawdzenia czujników zgodnie z instrukcją .

Przeprowadzenie testu urządzenia

 • Tryb testowy. Nacisnąć na przycisk TEST do momentu usłyszenia pojedynczego sygnału i zapalenia się czerwonej kontrolki. Powtarzać co tydzień.
 • Tryb czuwania. W pozycji czuwania, czerwona kontrolka miga co 40 sekund, wskazując poprawne funkcjonowanie czujnika.
 • Tryb alarmowy. Jeżeli czujnik wyczuje zbyt dużą koncentrację CO, czerwona kontrolka zapali się i usłyszymy dźwięk syreny. Jeśli przyciśniemy na przycisk TEST syrena uciszy się na 4 minuty i włączy ponownie do momentu aż stężenie CO powróci do normy.
 • Ochrona. Obwód jest testowany systematycznie. Jeśli pojawi się błąd, czerwona kontrolka i syrena będą się włączać na krótko 2 razy co 30 sekund

Wymiana baterii

 • gdy bateria jest słaba, syrena wyda dźwięki i czerwona kontrolka będzie migać. Należy wówczas wymienić baterię. Zaleca się używanie baterii alkalicznych lub litowych, ponieważ ich żywotność jest dłuższa. Uwaga! Używanie innych baterii niż zalecane może spowodować niepoprawne funkcjonowanie czujnika. Wystawianie na działanie zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury i wilgoci może skrócić działanie baterii

Konserwacja urządzenia

- Wykrywacz tlenku węgla praktycznie nie wymaga konserwacji. Zaleca się raz w tygodniu testowanie czujnika (patrz Tryb testowy) oraz czyszczenie w razie pojawienia się kurzu.
W przypadku stwierdzenia awarii czujnika należy niezwłocznie kontaktować się z właściwą administracją:

Dział Administracji i Eksploatacji, nr tel. 33/8520843, 33/8513370 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Zasady eksploatacji i postępowania

ZASADY EKSPLOATACJI WYKRYWACZA TLENKU WĘGLA
ORAZ POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WŁĄCZENIA SIĘ ALARMU

Zasady eksploatacji i konserwacji wykrywacza tlenku węgla.

 • raz w tygodniu sprawdzić urządzenie przez naciśnięcie przycisku TEST/RESET
 • raz w miesiącu za pomocą odkurzacza z miękką przystawką usunąć kurz z obudowy
 • nie stosować do czyszczenia wykrywacza żadnych detergentów oraz roztworów
 • w pobliżu urządzenia nie rozpylać żadnych odświeżaczy powietrza, dezodorantów, sprayów, farb oraz innych aerozoli
 • nie należy malować i lakierować obudowy urządzenia, farba może zakryć otwory wlotowe powietrza do urządzenia, przez co utrudni lub całkowicie zakłuci prawidłowe działanie czujnika
 • w przypadku prowadzenia prac remontowych w pomieszczeniu, np. malowania, tapetowania, lakierowania podłogi, przed ich rozpoczęciem należy zdemontować wykrywacz i przenieść go do innego pomieszczenia
 • przed ponownym zainstalowaniem czujnika odnawiane pomieszczenie powinno zostać dobrze przewietrzone.

Zasady postępowania w przypadku włączenia się alarmu.

Przede wszystkim należy zachować spokój. W większości przypadków uruchomienie czujników tlenku węgla nie jest związane z bezpośrednim zagrożeniem życia, ale nie można go lekceważyć. Czułość alarmu jest tak dobrana, aby reagował już przy stężeniach CO nie zagrażających życiu i umożliwiał podjęcie właściwych działań. Jeżeli alarm aktywuje się należy:

nacisnąć przycisk TEST/RESET urządzenia, które się aktywowało
wyłączyć wszystkie urządzenia mogące być źródłem tlenku węgla, jak najszybciej wydostać się na świeże powietrze, wyjść z budynku lub otworzyć okna/drzwi i przy nich pozostać
nie wchodzić do budynku lub odchodzić od okien dopóki alarm się nie wyłączy, a budynek (mieszkanie) nie zostanie właściwie przewietrzony.

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności alarm włączy się w ciągu 24 godzin, należy powtórzyć czynności zgodnie z powyższym schematem, a następnie zawiadomić właściwą Administrację Domów Mieszkalnych w celu zlokalizowania i usunięcia przyczyn pojawienia się tlenku węgla w pomieszczeniu.

Jeżeli ktokolwiek z domowników czuję się źle, należy niezwłocznie opuścić budynek i wezwać Pogotowie Ratunkowe.


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej