Informacja dla osób mających problemy z regulowaniem należności czynszowych

18 marca 2022

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. informuje, że osoby które mają problemy z regulowaniem należności czynszowych w obecnej wysokości, z uwagi na fakt że ich lokale mieszkalne są za duże w stosunku do ich potrzeb i możliwości finansowych, mogą skorzystać z procedury zamiany lokalu na inny, mniejszy.

Druki wniosków o zamianę lokalu można pobrać w Dziale Gospodarki Lokalami ZBM w Cieszynie, ul. Liburna nr 2a I piętro, pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

Wypełnione wnioski należy składać przed upływem wyznaczonego terminu ostatecznego do zapłaty, tj. przed wypowiedzeniem umowy najmu.

O kolejności umieszczenia wniosku na liście zamian decyduje data wpływu kompletnego wniosku.

Realizacja wniosków z roku następnego rozpoczyna się po zrealizowaniu wszystkich wniosków z roku poprzedniego.

Dwukrotna odmowa objęcia zaproponowanego lokalu niezależnie od przyczyny takiej odmowy powoduje automatyczne skreślenie z listy osób oczekujących na zamianę lokalu mieszkalnego I stopnia, z tego powodu, że takie działanie narusza zasady współżycia społecznego przez niezasadne pozbawienie innych osób znajdujących się na dalszych pozycjach listy niezwłocznego zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych.


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej