Informacja o uruchomieniu e-BOK w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

17 marca 2022

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. informuje o uruchomieniu od dnia 01.01.2022 r. Elektronicznego Biura Obsługi Klienta( e-BOK ) umożliwiającego sprawdzenie za pośrednictwem strony internetowej indywidualnego stanu konta opłat za używanie lokalu mieszkalnego i użytkowego.

Dzięki platformie e-BOK:

1. Lokatorzy mieszkań komunalnych uzyskują możliwość:

- sprawdzenia bieżącego stanu konta opłat za mieszkanie,

- uzyskania informacji o bieżących płatnościach i terminach wpłat,

- dostępu do historii płatności,

- podawania wysokości wskazań liczników wodomierzowych, 

- zgłaszania awarii,  

- dostępu do powiadomień i wiadomości wysyłanych przez ZBM w Cieszynie Sp. z o.o.

2. Właściciele lokali mieszkalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych uzyskują możliwość:

- sprawdzenia bieżącego stanu konta opłat za mieszkanie,

- uzyskania informacji o bieżących płatnościach i terminach wpłat,

- dostępu do historii płatności,

- podawania wysokości wskazań liczników wodomierzowych, 

- zgłaszania awarii,

- dostępu do powiadomień i wiadomości wysyłanych przez ZBM w Cieszynie Sp. z o.o.,

- wglądu do uchwał podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową,

- głosowania nad uchwałami wspólnoty za pośrednictwem systemu e-BOK.

3. Najemcy lokali użytkowych uzyskują możliwość:


- sprawdzenia bieżącego stanu konta opłat za lokal użytkowy,

- uzyskania informacji o bieżących płatnościach i terminach wpłat,

- dostępu do historii płatności,

- dostępu do faktur w formacie PDF;

- podawania wysokości wskazań liczników wodomierzowych,

- zgłaszania awarii,

- dostępu do powiadomień i wiadomości wysyłanych przez ZBM w Cieszynie Sp. z o.o.
 

Aby otrzymać login i hasło do platformy e-BOK należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta ZBM w Cieszynie Sp. z o.o., od 3 stycznia 2022 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1500, z dokumentem tożsamości.

W razie braku możliwości osobistego odebrania loginu i hasła, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia sposobu dostarczenia w formie elektronicznej loginu i hasła do platformy e -BOK.

W celu zalogowania się należy wejść na stronę internetową Zakładu Budynków Miejskich  w Cieszynie Sp. z o.o. pod adresem www.zbm.cieszyn.pl, w zakładkę e-BOK i wprowadzić login i hasło.


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej