Informacja w sprawie wpowadzenia zmian opłat za media od dnia 1 kwietnia 2019 roku

17 marca 2022

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzeniem Uchwałami nr V/49/19 oraz V/50/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 lutego 2019 roku nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i za pojemnik o okreslonej pojemności, zmiana opłat za media (woda, ścieki i odpady komunalne) dla najemców lokali komunalnych zostanie wprowadzona od dnia 1 kwietnia 2019 roku.

Uchwała nr V/49/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty: bip.um.cieszyn.pl/uchwala/25901/uchwala-nr-v-49-19

Uchwała nr V/50/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne: bip.um.cieszyn.pl/uchwala/25902/uchwala-nr-v-50-19


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej