SZANOWNI MIESZKAŃCY

17 marca 2022

W związku z narastającym problem niewłaściwego gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości będących w naszym administrowaniu, Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. zorganizował spotkanie z współwłaścicielem firmy Ekoplast – Produkt S.A oraz właścicielem firmy Legal Janusz Badura, aby wspólnie podjąć działania zmierzające do poprawy zaistniałej sytuacji.

W pierwszej kolejności zwracamy się z prośbą do Państwa o prowadzenie właściwej segregacji odpadów, polegającej na wrzucaniu odpadów zmieszanych do kontenerów do tego przeznaczonych, a nie pozostawianie ich pod altaną śmietnikową, czy obok pojemników. Z kolei odpady segregowane należy wrzucać do worków lub pojemników przeznaczonych do zbiórki danej frakcji odpadów. Odpady segregowane pozostawiane w innych workach (np. w czarnych) oraz odpady źle posegregowane, nie będą przez firmę wywozową odbierane. Rzetelna i prawidłowa segregacja odpadów dotyczy każdej osoby wytwarzającej śmieci i jest warunkiem utrzymania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obecnie wynosi 29,00 zł na osobę. Zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorstwo odbierające odpady ma obowiązek zgłaszać do gminy każdy przypadek braku prowadzenia segregacji odpadów. Dokumentacja zdjęciowa przekazywana przez firmę oraz prowadzone kontrole, potwierdzają brak stosowania przez niektórych mieszkańców właściwej segregacji. Przypominamy, że działania takie skutkować będą naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy zgłoszonego budynku.

Firma Legal Janusz Badura wykonująca usługę sprzątania budynków, zobowiązała się do wyznaczenia pracownika, który dzień przed wywozem odpadów segregowanych przygotuje worki do odbioru.

Natomiast Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. zwiększy nadzór nad miejscami, w których składowane są odpady komunalne.


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej