Podwyżki cen energii

22 listopada 2022

Szanowni Mieszkańcy

Drastyczne podwyżki cen energii zmuszają wszystkich nas do podjęcia działań, które pozwolą na zmniejszenie ponoszonych kosztów opłat.

Zwracamy się do Państwa z apelem o racjonalne korzystanie z wszystkich rodzajów energii wykorzystywanej w budynkach.

Bieżący nadzór nad eksploatacją urządzeń i instalacji pobierających energię pozwoli zminimalizować skutki rosnących kosztów energii elektrycznej, cieplnej i gazowej. Apelujemy do wszystkich Państwa o podjęcie czynności, pozwalających na obniżenie zużycia energii, w szczególności:
- wyłączanie oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach wspólnego użytku: klatki schodowe, piwnice, poddasza, pralnie itp. w momencie ich opuszczania,
- wyłączanie oświetlenia sztucznego, jeśli naturalne jest wystarczające,
- zgłoszenie zarządcy budynku wszystkich zauważonych w przestrzeniach wspólnych żarówek tradycyjnych celem wymiany ich na energooszczędne,
- w mieszkaniach racjonalnie korzystać z energii, wyłączać zbędne oświetlenie, urządzenia techniczne, komputery ładowarki telefoniczne, podświetlenia nocne itp.

Zwracamy również uwagę, że zgodnie ustawą z dnia 7.10.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U poz. 2127 z poźn. zm.) w 2023 roku będą utrzymane ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie cen 2022 roku w zakresie zużycia nie przekraczającego 2 MWh. Wyższe limity przysługują rodzinom z Kartą Dużej Rodziny, osobom z orzeczoną niepełnosprawnością oraz gospodarstwom rolnym.

Ustawa ta określa także, że odbiorcy korzystający z energii elektrycznej w gospodarstwach domowych oraz w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, którzy w okresie od 1.10.2022 roku do 31.12.2023 roku zużyją nie więcej niż 90 % zużycia energii w stosunku do zużycia w okresie od 1.10.2021 roku do 31.12.2022 roku będą uprawnieni do otrzymania w roku 2024 rabatu ( opustu). Wysokość tego upustu będzie wynosiła 10% kosztów energii pobranej z sieci (cena energii + usługa jej dystrybucji) w okresie od 1.10.2022 do 31.12.2023 r.


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej