Witryny przy ulicy głębokiej

4 stycznia 2023

Kontynuując przywracanie historycznego wyglądu ulicy Głębokiej, rozpoczętego remontem kompleksowym nawierzchni wykonanym przez Gminę Cieszyn, Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. podjęła inicjatywę w zakresie odtworzenia, także według historycznych wzorów, witryn sklepowych.

Na początek wytypowano do przeprowadzenia prac budynki przy ul. Głębokiej 53 oraz ul. Głębokiej 58. Opracowano i uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projekty techniczne witryn i uzyskano pozwolenia budowlane. Siłami własnymi Działu Remontowego Spółki, w konsultacji z Projektantem i pod nadzorem Konserwatora Zabytków, wykonuje się warsztatowo poszczególne elementy witryn. Zgodnie z dokumentacją projektową stosuje się wysokiej klasy materiały, takie jak tarcica dębowa, stylowe okucia i elementy kowalskie, blachę miedzianą na zadaszenie, odpowiednie lakiery i impregnaty.

Przewiduje się wykonanie i zabudowę obu witryn w ciągu 2023 roku.


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej