PROGRAM ODPRACOWYWANIA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH

18 marca 2022

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że od  5 stycnia 2022 roku wprowadza do stosowania Program odpracowywania zaległości czynszowych.

Warunki uczestnictwa w Programie są określone w załączonych do informacji dokumentach. Możliwość odpracowania zadłużenia nie jest alternatywą do płacenia czynszu a ma na celu ułatwienie spłaty zadłużenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych posiadających zaległości czynszowe, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy w uregulowaniu zaległości czynszowych prosimy o zgłaszanie się w siedzibie ZBM przy ul. Liburnia 2a w Cieszynie.

Jednocześnie informujemy, że ZBM na podstawie posiadanych dokumentów i informacji wytypuje grupę najemców -dłużników, którym zaproponujemy udział w Programie a tym samym możliwość uregulowania zaległości w opłatach za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i czynnego skorzystania z możliwości stworzonych przez Program odpracowywania zaległości czynszowych.


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej